เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

 "เสรีภาพ เสรีเพลง 2016" เป็นการประกวดแต่งเพลงเพื่อเสรีภาพจัดโดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในประเทศไทย FNF-Thailand และ นิตยสาร happening เราขอเชิญนักดนตรี นักแต่งเพลง ทุกรุ่น ทุกวัย แต่งเพลงเกี่ยวกับเสรีภาพมาร่วมประกวด!

ปีนี้เราเปิดให้ทุกคนได้ตีความเรื่อง 'เสรีภาพ' กันเต็มที่ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความด้านล่างนี้แล้วตีความออกมาเป็น 'เพลง...

บาร์แคมป์ เป็นเครือข่ายการประชุมระดับสากลที่ให้ความสนใจด้านเทคโนโลยีและเว็บ รูปแบบการประชุมเปิดกว้างโดยผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาความสนใจ มีการถ่ายเทความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน โดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลนี โปรแกรมต่างๆ และข้อมูลสาธารณะ  โดยในปีนี้ได้มีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานด้วยกัน โดย มูลนิธิฟรีดริชเนามันเป็นผู้หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในวันที่ 15 ตุลาคม 2016...

เมี่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2016 มูลนิธิได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ Liberalism Workshop ที่โรงแรมเอทัส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 ท่าน จากหลายหลายหน่วยงาน วิทยากรในครั้งนี้คือ คุณไรเนอร์ฮอยเฟอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการวิจัยและการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ จาก SIAP Solutions...

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีดริชเนามันร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกับกิจกรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพ และการเคารพสิทธิผู้อื่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559” ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ โดยมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนพญาไทจัดกิจกรรมในวันที่ 9...

กลับมาอีกครั้งกับ Freedom Festival 2016 โดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในประเทศไทย (FNF Thailand) ร่วมกับ TK park และนิตยสาร happening จัดงานเทศกาลแห่งเสรีภาพ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ที่จะทำให้คุณมองคำว่า ‘เสรีภาพ’ ในแง่มุมที่คุณไม่เคยรู้!
ตารางกิจกรรมงาน Freedom Festival 2016
13.00....

Publications

2558
2556
2556
2556