เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

ข่าว

2000 คน, 200 คน, 25 ประเทศและ20 จังหวัด  คือข้อมูลตัวเลขของเกมการ์ดพลังสิทธิ ดังต่อไปนี้ หลังจากการเริ่มนำเกมการ์ดพลังสิทธิไปปฏิบัติในเดือนธันวาคม 2558 มีผู้เล่นเกมนี้แล้ว 2,000 คน อีกทั้งมีผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้นำ/ผู้ขยายผลเกมการ์ดพลังสิทธิทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ เกมการ์ดพลังสิทธิยังได้ถูกนำไปเล่นกับชาวต่างชาติกว่า 25 ประเทศ ณ สถาบันนานาชาติสำหรับผู้นำ (International Academy for...

“ถ้ากำแพงเบอร์ลินล้มได้ ทุกอย่างบนโลกนี้ก็เป็นไปได้” ไมเคิล มัวร์ ผู้กำกับสารคดีชื่อดังชาวอเมริกันได้ทิ้งท้ายไว้นสารคดี Where to Invade Next...

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทยยังคงเดินหน้าสร้างผู้นำเกมจำลองเมืองประชาธิปไตยซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความเปิดกว้างที่ผู้คนสามารถถกเถียงอย่างมีเหตุผลและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในสังคมประชาธิปไตย เกมจำลองเมืองประชาธิปไตยเป็นเกมกระดานที่ได้รับการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา
 ...

Publications

2556
2556
2556
2555